AudioIdiots.com - Sony 1984 catalog

Sony 1984 catalog


                    

page 3

Vandaag de dag staat de geluidswereld in het teken van de digitale audiorevolutie. In een ongelooflijk korte tijd is digitale audio tot een hoge graag van ontwikkeling gekomen.
Sony heeft daarbij steeds de weg gewezen en is thans de enige fabrikant die een volledige serie digitale audio apparatuur voor u klaar heeft.
Geluidsregistratie met professionele kwaliteit is thans binnen het bereik van elke serieuze muziekliefhebber gekomen en draag bij tot een verhoogd luistergenot.

De voordelen van digitale boven analoge geluidsregistratie
Om de voordelen van digitale geluidsregistratie then volle te waarderen dien we eerst de beperkingen van de huidige analoge opnamesystemen te onderkennen. De analoge recorders zoals wij die al zolang kennen, hebben nog steeds een aantal beperkingen, ondanks hun hoge graad van technische verfijning. Elke analoge recorder heeft een min of meer beperkt dynamisch bereik, een niet lineaire frekwentieweergave, een één of andere vorm van modulatieruis en waarneembare snelheidsafwijkingen.
Helaas zitten deze problemen ingebakken in het ontwerp en het werkingsprincipe van zowel de recorder als de magnetische tape. Deze problemen zijn met konventionele analoge middelen helaas niet te elimineren.
Digitale geluidsregistratie betekent een totaal nieuwe benadering om deze beperkingen weg te nemen. De digitale processor PCM-701 of PCM-F1 in kombinatie met een gewone Sony Betamax videorecorder om tot een dynamisch bereik van meer dan 90 dB en een kaarsrecht frekwentiebereik van 10-20.000 Hz (± 0,5 dB). De harmonische vervorming komt niet hoger dan een luttele 0,005% en er is niet de minste zweem van wow en flutter.
Laten we deze cijfers eens met de specifikaties van een konventioneel tapedeck vergelijken. Het dynamisch bereik is zo'n 30 dB hoger en de harmonische vervorming is een faktor honderd minder.
Zelfs als u gewend bent aan de geluidskwaliteit van de allerbeste analoge geluidsapparatuur zult u tot de ontstellende ontdekking komen hoeveel helderheid u tot op nu gemist heeft.

Hoe werkt het?
Het analoge geluidssignaal wordt door middel van een analoog-digitaal omzetter omgezet in een serie nullen en enen. Om een zo nauwkeurig mogelijke omzetting te verkrijgen moet het aantal nullen en enen zo groot mogelijk worden gekozen.
Als norm geldt hiervoor het 14-bit systeem, terwijl voor professionele doeleinden het 16 bit systeem wordt toegepast. Het analoge signaal wordt daarbij omgezet in een getal dat bestaat uit resp. 14 of 16 nullen en enen. Ieder geluidsniveau van elke frekwentie zorgt voor een andere samenstelling van deze nullen en enen. Dit omzetten in nullen en enen gebeurt maar liefst 44100x per sekonde om een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid te krijgen.
Dit systeem heeft een dermate hoge informatiedichtheid dat alleen een videorecorder dit kan opnemen en weergeven Bij weergave wordt de muziek via het decoderingsproces in de digitaal-analoog converter weer in zijn oorspronkelijke analoge vorm teruggebracht en kan op normale wijze via versterker en luidspreker ten gehore worden gebracht

Is digitale of PCM registratie duur?
Sony heeft al een digitale processor (PCM-701) voor nog geen 3000 gulden In kombinatie met uw Videorecorder beschikt u dan over een opname eenheid die in geen enkele professionele opnamestudio zou misstaan.
En de bandprijs is zondermeer laag te noemen: Op een Sony L-750 videocassette neemt u ruim 3 uur non stop op voor zo'n drie tientjes. Ter vergelijking: een konventionele 2 sporen stereo opname op 38 cm/sec kost per 22 1/2 minuut zo'n 80 a 100 gulden.
Sony digitale audio is dus een goede investering.
Vergelijk en Sony wint!

De voordelen nog even op een rijtje gezet
* Afwezigheid van ruis. Bij een 0 signaal is er geen geluid dus ook geen ruis. Bandruis heeft geen enkele invloed op de reproduktie * Minimale vervorming. Niet lineariteit van de band, kwaliteit van de geluidskoppen, etc. hebben geen invloed op de vervorming * Geen wow en flutter (jank). In tegenstelling tot analoge registratie hebben variaties i

Deze processor heeft dezelfde features als de PCM-701 maar is bovendien volledig portable te gebruiken door zijn voedingsmogelijkheid uit een nikkel cadmium accu die in de processor wordt geschoven. De accu wordt via de bijgeleverde netvoeding weer opgeladen. Tevens heeft deze processor twee oogwaardige mikrofooningangen. In kombinatie met de Sony SL-F1 videorecorder en een paar goede mikrofoons beschikt u over een ultra kompakte opname unit met een professionele geluidskwaliteit die, onafhankelijk van het lichtnet, overal kan worden ingezet De afmetingen van de PCM-F1 bedragen slechts 215 x 80 x 305 mm.

SL-F1E
PCM-F1
PCM-F1
SL-F1E

Deze audioprocessor is met zijn standaard breedte van 43 cm en zijn slechts 8 cm hoog frontpaneel in iedere HiFi-set inpasbaar Hij kan op elke Beta of VHS video cassetterecorder ongeacht merk of systeem worden aangesloten en werkt op het internationaal gestandaardiseerde 14-bit systeem.
Een uniek feature is de omschakelbaarheid op de professionele 16 bit's norm voor een nog hogere opnamekwaliteit en universele weergavemogelijkheid van alle PCM opnamen Het opnameniveau is op de 28 segments FL piekniveaumeters uiterst akkuraat in te stellen. Het sterkste niveau wordt 1,7 sec op de meters vastgehouden. De meter is tevens omschakelbaar voor kontrole en instelling van de tracking van uw videorecorder. Met de Rec Mute knop kunt u stille passages tussen de opnamen aanbrengen. Aan de achterzijde vindt u de video in- en uitgangen, een speciale digitale kopieer uitgang en de lijn in- en uitgangen die op uw versterker of mengpaneel worden aangesloten.

PCM-701ES